Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Hỗ trợ 200m2 đất ở cho mỗi hộ nghèo
28/05/2013  00:00 5.470 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6253

Tổng lượng truy cập: 49.740.521

Phiên bản đang chạy thử nghiệm