Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Hỗ trợ 200m2 đất ở cho mỗi hộ nghèo
28/05/2013  00:00 1.222 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85536

Tổng lượng truy cập: 47.318.159

Phiên bản đang chạy thử nghiệm