Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Giấy mời và nội dung họp UBND thành phố tháng 4/2013
25/04/2013  00:00 2.250 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83340

Tổng lượng truy cập: 47.316.190

Phiên bản đang chạy thử nghiệm