Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Giấy mời và nội dung họp UBND thành phố tháng 4/2013
25/04/2013  00:00 6.519 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6578

Tổng lượng truy cập: 49.740.804

Phiên bản đang chạy thử nghiệm