Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013
25/01/2013  00:00 3.073 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1662

Tổng lượng truy cập: 49.744.655

Phiên bản đang chạy thử nghiệm