Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Công bố Bảng giá các loại đất năm 2013
05/01/2013  00:00 4.802 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 11215

Tổng lượng truy cập: 49.440.943

Phiên bản đang chạy thử nghiệm