Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn 1 lần
14/09/2012  00:00 2.089 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5157

Tổng lượng truy cập: 49.772.458

Phiên bản đang chạy thử nghiệm