Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Kế hoạch triển khai thực hiện “3 không” trên địa bàn thành phố
24/04/2012  00:00 2.903 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3869

Tổng lượng truy cập: 47.335.512

Phiên bản đang chạy thử nghiệm