Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Kế hoạch triển khai thực hiện “3 không” trên địa bàn thành phố
24/04/2012  00:00 3.024 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3698

Tổng lượng truy cập: 49.745.776

Phiên bản đang chạy thử nghiệm