Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo ngừng ấp điện
04/04/2012  00:00 2.736 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1825

Tổng lượng truy cập: 49.777.339

Phiên bản đang chạy thử nghiệm