Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Thông báo về việc kiểm tra, hạ tải đối với xe quá tải
06/01/2012  00:00 2.715 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4839

Tổng lượng truy cập: 49.772.146

Phiên bản đang chạy thử nghiệm