Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo về việc kiểm tra, hạ tải đối với xe quá tải
06/01/2012  00:00 2.618 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83105

Tổng lượng truy cập: 47.315.973

Phiên bản đang chạy thử nghiệm