Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum 2019
06/05/2019  00:00 648 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2202

Tổng lượng truy cập: 49.744.837

Phiên bản đang chạy thử nghiệm