Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum 2019
06/05/2019  00:00 644 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm