Thứ 3, Ngày 20/04/2021 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum 2019
06/05/2019  00:00 400 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm