Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Thông báo thu hồi đât (bổ sung) dự án hồ chứa cắt lũ, kết hợp phát điện hồ chứa Đăk Bla
17/05/2019  00:00 5.243 Lượt xem

Kế hoạch 92/KH-UBND và Thông báo 126/TB-UBND của UBND thành phố 

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10631

Tổng lượng truy cập: 49.751.852

Phiên bản đang chạy thử nghiệm