Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Thông báo thay đổi địa điểm làm việc Phòng Kinh tế thành phố
21/05/2019  00:00 4.900 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6313

Tổng lượng truy cập: 49.740.572

Phiên bản đang chạy thử nghiệm