Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo thay đổi địa điểm làm việc Phòng Kinh tế thành phố
21/05/2019  00:00 564 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85570

Tổng lượng truy cập: 47.318.189

Phiên bản đang chạy thử nghiệm