Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo công khai chủ trương thu hồi đất triển khai dự án trên địa bàn
21/05/2019  00:00 2.035 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3579

Tổng lượng truy cập: 49.745.672

Phiên bản đang chạy thử nghiệm