Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo công khai chủ trương thu hồi đất triển khai dự án trên địa bàn
21/05/2019  00:00 1.797 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85860

Tổng lượng truy cập: 47.318.467

Phiên bản đang chạy thử nghiệm