Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Kế hoạch và Thông báo thu hồi đất dự án hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
28/06/2019  00:00 521 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1427

Tổng lượng truy cập: 49.744.442

Phiên bản đang chạy thử nghiệm