Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố tháng 7
03/07/2019  00:00 529 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2527

Tổng lượng truy cập: 49.778.027

Phiên bản đang chạy thử nghiệm