Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố tháng 7
03/07/2019  00:00 380 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102234

Tổng lượng truy cập: 47.025.002

Phiên bản đang chạy thử nghiệm