Thứ 4, Ngày 01/02/2023 -

Tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
16/07/2019  00:00 8.401 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm