Thứ 4, Ngày 23/10/2019 -

Tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
16/07/2019  00:00 119 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm