Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Bổ sung tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
17/07/2019  00:00 388 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69741

Tổng lượng truy cập: 46.997.140

Phiên bản đang chạy thử nghiệm