Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Bổ sung tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
17/07/2019  00:00 4.139 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10249

Tổng lượng truy cập: 49.440.494

Phiên bản đang chạy thử nghiệm