Thứ 5, Ngày 03/12/2020 -

Bổ sung tài liệu Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
17/07/2019  00:00 228 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm