Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Các Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ 8
29/07/2019  00:00 594 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1956

Tổng lượng truy cập: 49.744.770

Phiên bản đang chạy thử nghiệm