Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8
29/07/2019  00:00 4.258 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1701

Tổng lượng truy cập: 49.760.937

Phiên bản đang chạy thử nghiệm