Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8
29/07/2019  00:00 444 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5118

Tổng lượng truy cập: 47.336.697

Phiên bản đang chạy thử nghiệm