Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Thực hiện kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay
08/08/2019  00:00 720 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3310

Tổng lượng truy cập: 47.334.992

Phiên bản đang chạy thử nghiệm