Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay
12/08/2019  00:00 5.009 Lượt xem

Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, xử dụng đất đai; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị phản ánh tại UBND xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 382

Tổng lượng truy cập: 51.230.146

Phiên bản đang chạy thử nghiệm