Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay
12/08/2019  00:00 430 Lượt xem

Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, xử dụng đất đai; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị phản ánh tại UBND xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1489

Tổng lượng truy cập: 45.837.835

Phiên bản đang chạy thử nghiệm