Thứ sáu, Ngày 22/11/2019 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
28/08/2019  00:00 144 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 5599

Tổng lượng truy cập: 44.939.440

Phiên bản đang chạy thử nghiệm