Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
28/08/2019  00:00 1.853 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85761

Tổng lượng truy cập: 47.318.372

Phiên bản đang chạy thử nghiệm