Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
28/08/2019  00:00 5.640 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3502

Tổng lượng truy cập: 49.745.597

Phiên bản đang chạy thử nghiệm