Thứ 5, Ngày 26/11/2020 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
28/08/2019  00:00 962 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1779

Tổng lượng truy cập: 45.801.914

Phiên bản đang chạy thử nghiệm