Chủ nhật, Ngày 12/07/2020 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 555 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 510

Tổng lượng truy cập: 45.425.870

Phiên bản đang chạy thử nghiệm