Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 319 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 997

Tổng lượng truy cập: 45.214.820

Phiên bản đang chạy thử nghiệm