Thứ sáu, Ngày 22/11/2019 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 138 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 5536

Tổng lượng truy cập: 44.939.380

Phiên bản đang chạy thử nghiệm