Thứ 7, Ngày 19/09/2020 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 754 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2142

Tổng lượng truy cập: 45.609.016

Phiên bản đang chạy thử nghiệm