Thứ 4, Ngày 16/10/2019 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 69 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1630

Tổng lượng truy cập: 44.865.231

Phiên bản đang chạy thử nghiệm