Thứ 5, Ngày 26/11/2020 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 899 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1886

Tổng lượng truy cập: 45.802.018

Phiên bản đang chạy thử nghiệm