Thứ 3, Ngày 20/04/2021 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 1.315 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2511

Tổng lượng truy cập: 46.185.693

Phiên bản đang chạy thử nghiệm