Thứ 5, Ngày 12/12/2019 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 175 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2625

Tổng lượng truy cập: 44.981.223

Phiên bản đang chạy thử nghiệm