Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 1.620 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 86370

Tổng lượng truy cập: 47.318.930

Phiên bản đang chạy thử nghiệm