Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo thu hồi đất xây dựng lò giết mổ tập trung
29/08/2019  00:00 1.762 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3851

Tổng lượng truy cập: 49.745.927

Phiên bản đang chạy thử nghiệm