Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 1.271 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 5430

Tổng lượng truy cập: 46.044.564

Phiên bản đang chạy thử nghiệm