Chủ nhật, Ngày 19/01/2020 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 278 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1767

Tổng lượng truy cập: 45.042.550

Phiên bản đang chạy thử nghiệm