Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 3.414 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2201

Tổng lượng truy cập: 49.777.708

Phiên bản đang chạy thử nghiệm