Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 923 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1675

Tổng lượng truy cập: 45.801.817

Phiên bản đang chạy thử nghiệm