Thứ 4, Ngày 16/10/2019 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 98 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1210

Tổng lượng truy cập: 44.864.974

Phiên bản đang chạy thử nghiệm