Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 390 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 271

Tổng lượng truy cập: 45.214.332

Phiên bản đang chạy thử nghiệm