Thứ sáu, Ngày 06/12/2019 -

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 2
05/09/2019  00:00 196 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2941

Tổng lượng truy cập: 44.969.075

Phiên bản đang chạy thử nghiệm