Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu họp thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
25/09/2019  00:00 8.279 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4544

Tổng lượng truy cập: 49.771.859

Phiên bản đang chạy thử nghiệm