Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Tài liệu họp sơ kết 9 tháng UBND thành phố Kon Tum
02/10/2019  00:00 8.418 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6139

Tổng lượng truy cập: 49.740.416

Phiên bản đang chạy thử nghiệm