Chủ nhật, Ngày 17/11/2019 -

Thông báo Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố
12/10/2019  00:00 72 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1953

Tổng lượng truy cập: 44.920.508

Phiên bản đang chạy thử nghiệm