Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

Thông báo Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố
12/10/2019  00:00 893 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1600

Tổng lượng truy cập: 45.801.748

Phiên bản đang chạy thử nghiệm