Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố
12/10/2019  00:00 1.448 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85364

Tổng lượng truy cập: 47.317.995

Phiên bản đang chạy thử nghiệm