Thứ 4, Ngày 11/12/2019 -

Thông báo Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố
12/10/2019  00:00 107 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 670

Tổng lượng truy cập: 44.979.759

Phiên bản đang chạy thử nghiệm