Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố
12/10/2019  00:00 5.186 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3134

Tổng lượng truy cập: 49.745.244

Phiên bản đang chạy thử nghiệm