Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Thông báo 94/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND thành phố Kon Tum
14/10/2019  00:00 1.996 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2068

Tổng lượng truy cập: 49.777.579

Phiên bản đang chạy thử nghiệm