Thứ 5, Ngày 08/12/2022 -

Thông báo điều chỉnh một số nội dung Thông báo 94/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND thành phố Kon Tum
14/10/2019  00:00 2.178 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 4106

Tổng lượng truy cập: 50.873.661

Phiên bản đang chạy thử nghiệm