Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Hồ sơ lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch 2020 thành phố Kon Tum
20/11/2019  00:00 1.739 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85981

Tổng lượng truy cập: 47.318.583

Phiên bản đang chạy thử nghiệm