Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Hồ sơ lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch 2020 thành phố Kon Tum
20/11/2019  00:00 1.888 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3694

Tổng lượng truy cập: 49.745.771

Phiên bản đang chạy thử nghiệm