Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Thông tin nội dung chương trình triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản
22/11/2019  00:00 419 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5136

Tổng lượng truy cập: 47.336.715

Phiên bản đang chạy thử nghiệm