Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Kết luận thanh tra tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Thắng Lợi
06/01/2020  00:00 767 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2206

Tổng lượng truy cập: 49.777.713

Phiên bản đang chạy thử nghiệm