Thứ 3, Ngày 17/05/2022 -

Kết luận thanh tra việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thái
06/01/2020  00:00 4.006 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 9777

Tổng lượng truy cập: 49.440.280

Phiên bản đang chạy thử nghiệm