Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Kết luận thanh tra việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thái
06/01/2020  00:00 401 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70275

Tổng lượng truy cập: 46.997.595

Phiên bản đang chạy thử nghiệm