Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của UBND thành phố
09/01/2020  00:00 582 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5392

Tổng lượng truy cập: 49.772.687

Phiên bản đang chạy thử nghiệm