Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Tài liệu họp thường kỳ UBND thành phố tháng 1
07/02/2020  00:00 389 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70370

Tổng lượng truy cập: 46.997.686

Phiên bản đang chạy thử nghiệm