Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
13/02/2020  00:00 509 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1760

Tổng lượng truy cập: 49.502.530

Phiên bản đang chạy thử nghiệm