Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
13/02/2020  00:00 379 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5214

Tổng lượng truy cập: 47.336.788

Phiên bản đang chạy thử nghiệm