Thứ 4, Ngày 27/05/2020 -

Thông báo danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
10/03/2020  00:00 178 Lượt xem

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2736

Tổng lượng truy cập: 45.312.989

Phiên bản đang chạy thử nghiệm