Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
10/03/2020  00:00 1.201 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85772

Tổng lượng truy cập: 47.318.381

Phiên bản đang chạy thử nghiệm