Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo danh sách xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
10/03/2020  00:00 3.064 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3505

Tổng lượng truy cập: 49.745.600

Phiên bản đang chạy thử nghiệm