Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum
07/05/2020  00:00 2.732 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3171

Tổng lượng truy cập: 49.745.281

Phiên bản đang chạy thử nghiệm