Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum
07/05/2020  00:00 2.530 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85400

Tổng lượng truy cập: 47.318.027

Phiên bản đang chạy thử nghiệm