Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Turn năm 2020
05/08/2020  00:00 6.000 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3359

Tổng lượng truy cập: 49.745.459

Phiên bản đang chạy thử nghiệm