Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Turn năm 2020
05/08/2020  00:00 3.905 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85590

Tổng lượng truy cập: 47.318.209

Phiên bản đang chạy thử nghiệm