Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Thông Báo Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (vòng 1) tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
07/10/2020  00:00 4.016 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10317

Tổng lượng truy cập: 49.751.547

Phiên bản đang chạy thử nghiệm