Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quốc Ái (lần hai)
12/10/2020  00:00 280 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102571

Tổng lượng truy cập: 47.025.319

Phiên bản đang chạy thử nghiệm