Thứ 3, Ngày 18/01/2022 -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quốc Ái (lần hai)
12/10/2020  00:00 305 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 132

Tổng lượng truy cập: 47.251.300

Phiên bản đang chạy thử nghiệm