Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quốc Ái (lần hai)
12/10/2020  00:00 436 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7039

Tổng lượng truy cập: 49.782.161

Phiên bản đang chạy thử nghiệm