Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

THÔNG BÁO kết quả thi vòng 1 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
27/10/2020  00:00 1.682 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10320

Tổng lượng truy cập: 49.751.550

Phiên bản đang chạy thử nghiệm